Credit Mobilier-skandalen

Crédit Mobilier-skandalen var en udbredt svigagtig manipulation af kontrakter om opførelse af en del af USAs første Transkontinental jernbane udført fra 1864 til 1867 af embedsmænd fra Union Pacif...

Læs Mere

1864 Sand Creek Massacre: Historie og virkning

Sand Creek-massakren var en voldelig hændelse i slutningen af ​​1864, hvor frivillige kavalerisoldater, kommanderet af en fanatisk hader af Indfødte amerikanere, red op til en lejr og myrdede mere...

Læs Mere

Civilsamfundet: Definition og teori

Civilsamfundet refererer til en bred vifte af samfund og grupper såsom ikke-statslige organisationer (NGO'er), fagforeninger, oprindelige grupper, velgørende organisationer, trosbaserede organisat...

Læs Mere

Hvad er majoritarisme? Definition og eksempler

Majoritarisme er den traditionelle idé eller filosofi, at det numeriske flertal af en given befolkning, nogle gange kategoriseret som en bestemt race, etnisk gruppe, social klasse, køn, religion e...

Læs Mere

Hvad er gengældelsesretfærdighed?

Retributiv retfærdighed er et system for strafferet, der udelukkende fokuserer på straf, snarere end afskrækkelse – forebyggelse af fremtidige forbrydelser – eller rehabilitering af lovovertrædere...

Læs Mere

Hvad er genoprettende retfærdighed?

Genoprettende retfærdighed er et sæt principper og praksisser, der skaber en anden tilgang til håndtering af kriminalitet og dens konsekvenser end den, der findes i det traditionelle USA strafferet...

Læs Mere

Hvad er suveræn immunitet? Definition og eksempler

Suveræn immunitet er den juridiske doktrin, der forudsætter, at regeringen ikke kan sagsøges uden dens samtykke. I USA gælder suveræn immunitet typisk for den føderale regering og delstatsregering...

Læs Mere

Tulsa Race Massacre: Årsager, begivenheder og eftervirkninger

Tulsa Race-massakren i 1921 fandt sted den 31. maj og den 1. juni 1921 i Tulsa, Oklahoma. I det, nogle historikere har kaldt "den værste enkeltstående hændelse af racevold i amerikansk historie," ...

Læs Mere

Biografi om Oliver Wendell Holmes Jr.

Oliver Wendell Holmes Jr. (8. marts 1841 – 6. marts 1935) var en amerikansk jurist, der tjente som dommerfuldmægtig i USA's højesteret fra 1902 til 1932. En af de oftest citerede og indflydelsesri...

Læs Mere

Birmingham-kampagne: historie, problemer og arv

Birmingham-kampagnen var afgørende borgerrettighedsbevægelsen protest i april og maj 1963 ledet af Southern Christian Leadership Conference (SCLC), der søger at gøre opmærksom på forsøg fra lokale...

Læs Mere

instagram story viewer