Hvad er algebra, og hvorfor er det nødvendigt?

click fraud protection

Kort sagt, algebra handler om at finde det ukendte eller sætte virkelige variabler i ligninger og derefter løse dem. Desværre går mange lærebøger direkte til reglerne, procedurerne og formlerne og glemmer, at dette er problemer i det virkelige liv, der løses og springer over forklaring af algebra i kernen: ved hjælp af symboler til at repræsentere variabler og manglende faktorer i ligninger og manipulere dem på en sådan måde at nå frem til en løsning.

Algebra er en gren af ​​matematik, der erstatter bogstaver med tal, og en algebraisk ligning repræsenterer en skala hvor det, der gøres på den ene side af skalaen, også gøres til den anden side af skalaen, og tallene fungerer som konstanter. Algebra kan omfatte reelle tal, komplekse tal, matrixer, vektorer og mange flere former for matematisk repræsentation.

Feltet med algebra kan yderligere opdeles i grundlæggende begreber kendt som elementær algebra eller den mere abstrakte undersøgelse af tal og ligninger kendt som abstrakt algebra, hvor førstnævnte bruges i de fleste matematik, naturvidenskab, økonomi, medicin og ingeniørarbejde, mens sidstnævnte kun anvendes mest i avanceret matematik.

instagram viewer

Praktisk anvendelse af elementær algebra

Elementær algebra undervises i alle amerikanske skoler, der begynder mellem syvende og niende klasse og fortsætter godt ind i gymnasiet og endda college. Dette emne er vidt brugt inden for mange områder, herunder medicin og regnskab, men kan også bruges til daglig problemløsning, når det kommer til ukendte variabler i matematiske ligninger.

En sådan praktisk anvendelse af algebra ville være, hvis du forsøgte at bestemme, hvor mange balloner du startede dagen med, hvis du solgte 37 men stadig havde 13 tilbage. Den algebraiske ligning for dette problem ville være x - 37 = 13, hvor antallet af balloner, du startede med, er repræsenteret af x, det ukendte, vi forsøger at løse.

Målet med algebra er at finde ud af det ukendte, og for at gøre det i dette eksempel ville du manipulere ligningens skala for at isolere x på den ene side af skalaen ved at tilføje 37 til begge sider, hvilket resulterede i en ligning på x = 50, hvilket betyder, at du startede dagen med 50 balloner, hvis du havde 13 efter at have solgt 37 af dem.

Hvorfor Algebra Matters

Selv hvis du ikke tror, ​​at du har brug for algebra uden for de hellige haller på din gennemsnitlige gymnasium, styring af budgetter, betaling regninger og endda bestemmelse af omkostninger til sundhedsvæsenet og planlægning af fremtidige investeringer kræver en grundlæggende forståelse af algebra.

Sammen med at udvikle kritisk tænkning, specifikt logik, mønstre, problemløsning, deduktiv og induktiv ræsonnement, forståelse af kernebegreberne i algebra kan hjælpe enkeltpersoner med at håndtere komplekse problemer, der involverer tal, især da de gå ind på arbejdspladsen, hvor virkelige scenarier af ukendte variabler relateret til udgifter og overskud kræver, at medarbejderne bruger algebraiske ligninger for at bestemme den manglende faktorer.

I sidste ende, jo mere en person kender til matematik, jo større er muligheden for den enkelte til at lykkes i ingeniørarbejdet, aktuaren, fysikken, programmering eller ethvert andet teknisk-relateret felt og algebra og andre højere matematiser er typisk krævede kurser for adgang til de fleste colleges og universiteter.

instagram story viewer