Forstå de filosofiske teorier om nominalisme og realisme

Nominalisme og realisme er de to mest markante positioner i det vestlige metafysik håndtere den grundlæggende struktur af virkeligheden. Ifølge realister kan alle enheder grupperes i to kategorier: oplysninger og universelle. Nominalister hævder i stedet, at der kun er oplysninger.

Hvordan forstår realister virkeligheden?

Realister postulerer eksistensen af ​​to slags enheder, oplysninger og universelle. Oplysninger ligner hinanden, fordi de deler universelle; for eksempel har hver hund fire ben, kan bjælke og har en hale. Universaler kan også ligne hinanden ved at dele andre universelle; for eksempel ligner visdom og generøsitet hinanden, fordi de begge er dyder. Platon og Aristoteles var blandt de mest berømte realister.

Realismens intuitive plausibilitet er åbenlyst. Realisme giver os mulighed for at tage alvorligt emne-predikat struktur om diskurs, som vi repræsenterer verden igennem. Når vi siger det Sokrates er klogt, det er fordi der er både Sokrates (det særlige) og visdommen (det universelle) og det særlige eksemplificerer det universelle.

instagram viewer

Realisme kan også forklare den brug, vi ofte bruger abstrakt reference. Undertiden er kvaliteter genstand for vores diskurs, som når vi siger, at visdom er en dyd, eller at rød er en farve. Realisten kan fortolke disse diskurser som at hævde, at der er en universel (visdom; rød) som eksemplificerer en anden universal (dyd; farve).

Hvordan forstår nominalister virkeligheden?

Nominalister tilbyder en radikal definition af virkeligheden: der er ingen universelle, kun oplysninger. Den grundlæggende idé er, at verden udelukkende er fremstillet af detaljer, og universelle er af vores egen skabelse. De stammer fra vores repræsentationssystem (den måde, vi tænker på verden) eller fra vores sprog (den måde, vi taler om verden). På grund af dette er nominalisme tydeligt knyttet tæt på også epistemologi (undersøgelsen af, hvad der adskiller berettiget tro fra mening).

Hvis der kun er oplysninger, er der ingen "dyd", "æbler" eller "køn." Der er i stedet menneskelige konventioner, der har en tendens til at gruppere objekter eller ideer i kategorier. Dyd findes kun fordi vi siger, at det gør det: ikke fordi der er en universel abstraktion af dyd. Æbler findes kun som en bestemt type frugt, fordi vi som mennesker har kategoriseret en gruppe af bestemte frugter på en bestemt måde. Maltethed og kvindelighed findes også kun i menneskelig tanke og sprog.

De mest markante nominalister inkluderer Middelalderens filosoffer William af Ockham (1288-1348) og John Buridan (1300-1358) samt nutidig filosof Willard van Orman Quine.

Problemer med nominalisme og realisme

Debatten mellem tilhængere af de to modsatte lejre ansporede til nogle af de mest forvirrende problemer i metafysik, såsom skibets puslespil Theseus, puslet til 1001 katte og det såkaldte eksemplificeringsproblem (det vil sige problemet med, hvordan detaljer og universelle kan relateres til hinanden). Dens gåder som disse, der gør debatten om de grundlæggende kategorier af metafysik så udfordrende og fascinerende.

instagram story viewer