50 mest almindelige danske efternavne og deres betydning

The best protection against click fraud.

Jensen, Nielsen, Hansen, Pedersen, Andersen, er du en af ​​de millioner af mennesker, der sportede et af disse mest almindelige efternavne fra Danmark? Den følgende liste over de mest almindeligt forekommende danske efternavne indeholder detaljer om hvert efternavns oprindelse og betydning. Det er interessant at bemærke, at ca. 4,6% af alle danskere, der bor i Danmark i dag, har Jensen efternavn og ca. 1/3 af hele Danmarks befolkning bærer et af de 15 øverste efternavne fra denne liste.

Størstedelen af ​​danske efternavne er baseret på patronymik, så det første efternavn på listen, der ikke ender i -sen (søn af), er Møller, helt nede på nr. 19. Dem, der ikke er patronym, stammer hovedsageligt fra kaldenavne, geografiske træk eller erhverv.

Befolkning: 258,203
Jensen er et patronymisk efternavn, der betyder "søn af Jens." Jensen er en kort form af den gamle fransk Jehan, en af ​​flere varianter af Johannes eller John.

Befolkning: 258,195
Et patronymisk efternavn, der betyder "Niels søn." Det givne navn Niels er den danske version af det græske fornavn ΝικΝλαος (Nikolaos) eller Nicholas, der betyder "folks sejr."

instagram viewer

Dette patronymiske efternavn af dansk, norsk og hollandsk oprindelse betyder "søn af Hans." Det fornavn Hans er en tysk, hollandsk og skandinavisk kort form af Johannes, der betyder "Guds gave."

Befolkning: 159,085
Et dansk eller norsk patronymisk efternavn, der betyder "Anders 'søn", et fornavn, der stammer fra det græske navn Ανδρέας (Andreas), svarende til det engelske navn Andrew, der betyder "mandig, maskulint."

Befolkning: 119,161
Et andet navn af dansk eller norsk oprindelse baseret på patronymik, Christensen betyder "søn af Christen", en almindelig dansk variant af det fornavn Christian.

Befolkning: 115,883
Et dansk og norsk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Lars", en kort form af det fornavn Laurentius, der betyder "kronet med laurbær."

Befolkning: 110,951
Dette skandinaviske efternavn af dansk og norsk oprindelse betyder "søn af Søren", et fornavn afledt af det latinske navn Severus, der betyder "hæk."

Befolkning: 94,535
Også af dansk og norsk oprindelse er det fælles efternavn Rasmussen eller Rasmusen et patronymisk navn, der betyder "søn af Rasmus", forkortet til "Erasmus."

Befolkning: 88,269
Et navn af dansk, norsk og tysk oprindelse (Jörgensen), dette almindelige patronyme efternavn betyder "søn af Jørgen, "en dansk version af det græske Γεώργιος (Geōrgios), eller engelsk navn George, der betyder" landmand eller jord arbejder."

Befolkning: 80,323
Med "t" stavemåde kan efternavnet Petersen være af dansk, norsk, hollandsk eller nordtysk oprindelse. Det er et patronymisk efternavn, der betyder "Peter's son". Se også PEDERSEN.

Befolkning: 64,215
Et patronymisk efternavn af dansk og norsk oprindelse, der betyder "søn af Mads", en dansk kæledyrsform med fornavnet Mathias eller Matthew.

Befolkning: 48,126
Dette almindelige patronymiske navn af dansk og norsk oprindelse oversættes som "søn af Ole" fra de fornavne navne Ole, Olaf eller Olav.

Befolkning: 39,223
Et dansk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Tom" eller "søn af Thomas," et givet navn afledt af det arameiske תום eller Tom, der betyder "tvilling".

Befolkning: 36,997
Et patronymisk efternavn af dansk og norsk oprindelse, der betyder "sønn af Christian." Selvom det er det 16. mest almindelige efternavn i Danmark, deles det af mindre end 1% af befolkningen.

Befolkning: 32,095
Et dansk patronymisk efternavn, der oversættes som "sønn af Poul," en dansk version af det fornavn Paul. Nogle gange set stavet som Paulsen, men meget mindre almindeligt.

Befolkning: 31,151
Et andet af efternavne, der stammer fra en variant af John, der betyder "Guds gave, dette patronymiske efternavn af dansk og norsk oprindelse oversættes direkte som" søn af Johan. "

Befolkning: 30,157
Det mest almindelige danske efternavn, der ikke stammer fra patronymik, den danske Møller er et erhvervsmæssigt navn for "møller". Se også MILLER og ÖLLER.

Befolkning: 29,283
Dette patronymiske efternavn af dansk, norsk og tysk oprindelse betyder "søn af Knud", et givet navn, der stammer fra det gamle norrøne knútr der betyder "knude."

Befolkning: 28,163
Et dansk og norsk patronymisk efternavn, der oversættes som "søn af Jacob." "K" stavemåde for dette efternavn er meget lidt mere almindeligt i Danmark.

Befolkning: 24,414
En variant stavemåde af JAKOBSEN (# 22). "C" stavemåde er mere almindelig end "k" i Norge og andre dele af verden.

Befolkning: 22,708
"Son of Mikkel," eller Michael, er oversættelsen af ​​dette fælles efternavn af dansk og norsk oprindelse.

Befolkning: 22,535
En variant stavemåde af OLSEN (# 14), dette efternavn betyder også "søn af Ole."

Befolkning: 20,235
Et dansk patronymisk efternavn, der betyder "Frederik's søn." Den norske version af dette efternavn staves normalt FREDRIKSEN (uden "e"), mens den fælles svenske variant er FREDRIKSSON.

Befolkning: 18,311
En variation på LARSEN (nr. 7), dette danske og norske patronymiske efternavn oversætter som "søn af Laurs."

Befolkning: 17,404
Søn af Henrik. Et dansk og norsk patronymisk efternavn stammet fra det fornavn, Henrik, en variant af Henry.

Befolkning: 17,268
Et almindeligt topografisk efternavn med primært dansk, svensk, norsk og engelsk oprindelse for en der boede ved en lund. Fra ordet lund, der betyder "lund", stammet fra det gamle norrøne lundr.

Befolkning: 15,846
Holm er ofte et topografisk efternavn af nordengelsk og skandinavisk oprindelse, der betyder "lille ø" fra det gamle norrøne ord holmr.

Befolkning: 14,928
Et norsk eller dansk patronymisk navn fra det personlige eller fornavn Erik, afledt af det gamle norrøne Eiríkr, der betyder "evig hersker."

Befolkning: 13,933
Et patronymisk efternavn af dansk og norsk oprindelse, der betyder "søn af Kristian."

Befolkning: 13,165
"Simon af søn," fra suffikset -sen, der betyder "søn af" og det givne navn Simon, der betyder "høres eller lytter." Dette efternavn kan være af nordtysk, dansk eller norsk oprindelse.

Befolkning: 12,977
Dette danske patronymiske efternavn betyder "Claus af barn." Det givne navn Claus er en tysk form af det græske Νικόλαος (Nikolaos) eller Nicholas, der betyder "folks sejr."

Befolkning: 11,686
Dette danske og norske patronymiske navn betyder "søn af Sven", et givet navn afledt af det gamle norrøne Sveinn, oprindeligt en betydning "dreng" eller "tjener."

Befolkning: 11,636
"Søn af Andreas", afledt af fornavnet Andreas eller Andrew, der betyder "mandig" eller "maskulin. Af dansk, norsk og nordtysk oprindelse.

Befolkning: 10,564
Dette norske og danske patronymiske efternavn, der betyder "søn af Iver" stammer fra det fornavn Iver, der betyder "bueskytte".

Befolkning: 10,468
Dette danske beboelses- eller topografiske efternavn betyder "øst for gården" fra det danske Øster, der betyder "østlige" og gård, hvilket betyder gårdsplads. "

Befolkning: 9,874
Et dansk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Jeppe", fra det personlige navn Jeppe, en dansk form for Jacob, der betyder "supplanter."

Befolkning: 9,428
Dette danske topografiske efternavn betyder "vest for gården" fra det danske Vester, der betyder "vestlig" og gård, hvilket betyder gårdsplads. "

Befolkning: 9,231
Et dansk patronymisk efternavn, der oversættes som "søn af Nis", en dansk kort form med det fornavn, Nicholas, der betyder "folks sejr."

Befolkning: 9,202
Et norsk og dansk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Laurids," en dansk form af Laurentius eller Lawrence, der betyder "fra Laurentum" (en by nær Rom) eller "laurbær."

Befolkning: 9,086
Et topografisk efternavn af dansk oprindelse, der betyder "carr" eller "fen", myrede områder med lavt, vådområde.

Befolkning: 8,944
Et dansk og nordtysk patronymisk efternavn fra fornavnet Jesper, en dansk form for Jasper eller Kasper, der betyder "skatteholder."

Befolkning: 8,867
Dette danske og norske patronymiske navn betyder "søn af Mogens", en dansk form med det fornavn Magnus, der betyder "stor."

Befolkning: 8,831
Et dansk opholdsnavne, der betyder "nordfarmen" fra nord eller "nord "og gård eller "gård."

Befolkning: 8,590
Et dansk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Jep", en dansk form for det personlige navn Jacob, der betyder "supplanter."

Befolkning: 8,502
Et dansk patronymisk efternavn, der betyder "søn af Frands", en dansk variant af personnummeret Frans eller Franz. Fra latin Franciscuseller Francis, der betyder "franskmand".

Befolkning: 8,023
Et sædvanligt efternavn, der betyder "sydlige gård" fra det danske Sønder eller "sydlige" og gård eller "gård."

instagram story viewer