Negativ hældning og negativ korrelation

click fraud protection

I matematik er hældning af en linje (m) beskriver, hvor hurtigt eller langsomt ændringer forekommer, og i hvilken retning, uanset om de er positive eller negative. Lineære funktioner - dem, hvis graf er en lige linje - har fire mulige typer hældning: positiv, negativ, nulog udefineret. En funktion med en positiv hældning er repræsenteret af en linje, der går op fra venstre mod højre, mens en funktion med en negativ hældning er repræsenteret af en linje, der går ned fra venstre mod højre. En funktion med nul hældning er repræsenteret af en vandret linje, og en funktion med en udefineret hældning er repræsenteret af en lodret linje.

Hældning udtrykkes normalt som en absolut værdi. En positiv værdi indikerer en positiv hældning, mens en negativ værdi indikerer en negativ hældning. I funktionen y = 3xfor eksempel er skråningen positiv 3, koefficienten for x.

I statistik repræsenterer en graf med en negativ hældning en negativ korrelation mellem to variabler. Dette betyder, at når den ene variabel stiger, falder den anden og vice versa. Negativ korrelation repræsenterer et signifikant forhold mellem variablerne

instagram viewer
x og y, der afhængigt af hvad de modellerer, kan forstås som input og output eller årsag og virkning.

Sådan finder du hældning

Negativ hældning beregnes ligesom enhver anden type hældning. Du kan finde det ved at dele stigningen på to punkter (forskellen langs den lodrette eller y-aksen) med kørslen (forskellen langs x-aksen). Bare husk, at "stigningen" virkelig er et fald, så det resulterende antal vil være negativt. Formlen for skråningen kan udtrykkes som følger:

m = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Når du har tegnet linjen, ser du, at skråningen er negativ, fordi linjen går ned fra venstre mod højre. Selv uden at tegne en graf, vil du være i stand til at se, at skråningen er negativ ved blot at beregne m ved hjælp af de angivne værdier for de to punkter. Antag f.eks., At hældningen på en linje, der indeholder de to punkter (2, -1) og (1,1), er:

m = [1 - (-1)] / (1 - 2)
m = (1 + 1) / -1
m = 2 / -1
m = -2

En hældning på -2 betyder, at for hver positiv ændring i x, vil der være dobbelt så meget negativ ændring i y.

Negativ hældning = negativ korrelation

En negativ hældning demonstrerer en negativ sammenhæng mellem følgende:

  • Variable x og y
  • Input og output
  • Uafhængig variabel og afhængig variabel
  • Årsag og virkning

Negativ korrelation opstår, når de to variabler i en funktion bevæger sig i modsatte retninger. Som værdien af x stigninger, værdien af y falder. Ligeledes som værdien af x falder, værdien af y stiger. Negativ korrelation indikerer derefter et klart forhold mellem variablerne, hvilket betyder, at den ene påvirker den anden på en meningsfuld måde.

I et videnskabeligt eksperiment viser en negativ korrelation, at en stigning i den uafhængige variabel (den ene manipuleret af forskeren) ville forårsage et fald i den afhængige variabel (den, der måles af forsker). For eksempel kan en videnskabsmand opdage, at når rovdyr indføres i et miljø, bliver antallet af byttedyr mindre. Der er med andre ord en negativ sammenhæng mellem antallet af rovdyr og antallet af byttedyr.

Eksempler i den virkelige verden

Et simpelt eksempel på negativ hældning i den virkelige verden går ned ad en bakke. Jo længere du rejser, jo længere nede falder du. Dette kan repræsenteres som en matematisk funktion hvor x svarer til den tilbagelagte afstand og y svarer til højden. Andre eksempler på negativ hældning demonstrerer forholdet mellem to variabler kan omfatte:

Mr. Nguyen drikker koffeinfri kaffe to timer før sengetid. Jo flere kopper kaffe han drikker (input), jo færre timer vil han sove (output).

Aisha køber en flybillet. Jo færre dage mellem købsdatoen og afrejsedato (input), jo flere penge skal Aisha bruge på flybillet (output).

John bruger nogle af pengene fra sin sidste lønseddel på gaver til sine børn. Jo flere penge John bruger (input), jo mindre penge vil han have på sin bankkonto (output).

Mike har en eksamen i slutningen af ​​ugen. Desværre vil han hellere bruge sin tid på at se sport på tv end at studere til testen. Jo mere tid Mike bruger på at se tv (input), desto lavere bliver Mike's score på eksamen (output). (I modsætning hertil ville forholdet mellem studietid og eksamensscore være repræsenteret af en positiv korrelation, da en stigning i studiet ville føre til en højere score.)

instagram story viewer