Perspektiv vs. Potentielt: Hvordan man vælger det rigtige ord

Ordene perspektiv og prospektive ligner hinanden, og de deler det samme rod, et latinsk ord, der betyder at se ud. De forskellige præfikser ("per-" og "pro-") resulterer imidlertid i forskellige betydninger. Præfikset "per-" betyder grundigt eller fuldstændigt, mens præfikset "pro-" betyder før på plads eller tid, eller et blik fremad.

I en generel forstand er navneordperspektiv henviser til en holdning, et syn, et sæt idealer, et synspunkt eller en kontekst. I tegning, maleri og fotografering henviser det dog til en måde at fremstille (1) tredimensionelle rumlige forhold på en todimensionel overflade, (2) den vinkel, hvorfra der ses noget, og (3) objekter korrekt i forhold til hver Andet.

Ordet kommer fra prospectivus (bemærk det forskellige præfiks), et latinsk udtryk, der betyder at se mod fremtiden.

Her er nogle udtryk eller udtryk, der bruger et ord som f.eks perspektiv der anerkendes som at have forskellige betydninger end den bogstavelige definition af ordet, plus nogle eksempler, der anvender dem:

instagram viewer

En måde at huske sondringen mellem de to ord på er at huske, at folk, der søger efterforskning, søger efter guld, som de forventer at finde i fremtiden. Så en miner, der går ud for første gang, er en potentiel guldminer.

instagram story viewer