Definition af diffusion i kemi

click fraud protection

Diffusion er bevægelse af en væske fra et område med højere koncentration til et område med lavere koncentration. Diffusion er et resultat af kinetiske egenskaber hos partikler af stof. Partiklerne blandes, indtil de er jævnt fordelt. Diffusion kan også betragtes som bevægelse af partikler ned ad en koncentrationsgradient.

Bemærk dog, at de fleste af de almindelige eksempler på diffusion også illustrerer andre massetransportprocesser. Når parfume f.eks. Lugtes over et rum, luftstrømme eller konvektion er mere en faktor end diffusion. Konvektion spiller også en stor rolle i spredningen af ​​madfarve i vand.

Under diffusion bevæger partikler sig ned i en koncentrationsgradient. Diffusion adskiller sig fra andre transportprocesser, idet den resulterer i blanding uden bulkstrøm. Sådan fungerer det er det molekyler i bevægelse fra termisk energi tilfældigt bevæge sig rundt. Over tid fører denne "tilfældige gang" til ensartet fordeling af forskellige partikler. I virkeligheden ser det kun ud til atomer og molekyler

instagram viewer
bevæge sig tilfældigt. De fleste af deres bevægelser er resultatet af kollisioner med andre partikler.

instagram story viewer