Clarke University: GPA, SAT Scores og ACT Scores

click fraud protection

Omkring en fjerdedel af ansøgerne til Clarke University vil ikke komme ind. Succesfulde ansøgere har tendens til at være stærke studerende med karakterer og standardiserede testresultater, der er mindst en smule over gennemsnittet. I grafen ovenfor repræsenterer de blå og grønne prikker elever, der vandt optagelse. De fleste havde SAT-score på 1000 eller højere (RW+M), en ACT-sammensætning på 20 eller højere og et gymnasiegennemsnit på "B" eller højere. Du kan se, at omkring halvdelen af ​​de optagne studerende havde karakterer i "A"-intervallet.

Husk, at numeriske mål såsom karakterer og testresultater er vigtige, men de er ikke alle, Clarke University overvejer. Universitetet har holistiske indlæggelser, og applikationen spørger dig om din fritidsaktiviteter inklusive alle sportsgrene, du måtte spille. Clarke vil også se på stringens i dine gymnasiekurser, ikke kun dine karakterer. Dine avancerede placerings-, udmærkelses-, IB- og dobbelttilmeldingsklasser kan alle spille en vigtig rolle i optagelsesprocessen. Endelig vil Clarke University i nogle tilfælde ønske, at du kommer til campus for en

instagram viewer
interview.

For at lære mere om Clarke University, high school GPA'er, SAT scores og ACT scores, kan disse artikler hjælpe:

instagram story viewer