Frigøres energi, når der dannes kemiske obligationer?

Eksoterme reaktioner frigiver energi i form af varme, så summen af ​​den frigjorte energi overstiger den krævede mængde. Endotermiske reaktioner absorberer energi, så summen af ​​den krævede energi overstiger den mængde, der frigøres. I alle typer kemiske reaktioner brydes bindinger og samles igen for at danne nye produkter. I eksoterme, endotermiske og alle kemiske reaktioner tager det imidlertid energi at bryde de eksisterende kemiske bindinger, og energi frigives, når de nye bindinger dannes.

Du skal lægge energi i et molekyle for at bryde dets kemiske bindinger. Det nødvendige beløb kaldes bindingsenergi. Når alt kommer til alt brydes molekyler ikke spontant. Hvornår er for eksempel sidste gang, du så en bunke træ spontant sprænge i flammer, eller en spand vand blev til brint og ilt? Der skal bruges energi for at disse reaktioner kan forekomme.

Energi frigives, når obligationer dannes. Binddannelse repræsenterer en stabil konfiguration for atomer, som at slappe af i en behagelig stol. Du frigiver al din ekstra energi, når du synker ned i stolen, og det tager mere energi at få dig tilbage igen.

instagram viewer

instagram story viewer