Formler af ioniske forbindelser

Ioniske forbindelser form når positive og negative ioner deler elektroner og danner en ionisk binding. Den stærke tiltrækning mellem positive og negative ioner producerer ofte krystallinske faste stoffer, der har høje smeltepunkter. Ioniske bindinger dannes i stedet for kovalente bindinger, når der er en stor forskel i elektronegativitet mellem ioner. Den positive ion, kaldet a kation, vises først i en ionisk forbindelse formel, efterfulgt af den negative ion, kaldet en anion. En afbalanceret formel har en neutral elektrisk ladning eller nettoladning på nul.

En stabil ionisk forbindelse er elektrisk neutral, hvor elektroner deles mellem kationer og anioner for at fuldføre ydre elektronskaller eller oktetter. Du ved, at du har den korrekte formel for en ionisk forbindelse, når de positive og negative ladninger på ionerne er ens eller "annullerer hinanden ud."

Mange velkendte kemikalier er ioniske forbindelser. Et metal bundet til en ikke-metal er en død gave, som du har med en ionisk forbindelse at gøre. Eksempler inkluderer salte, såsom bordsalt (natriumchlorid eller NaCI) og kobbersulfat (CuSO)

instagram viewer
4).

instagram story viewer