Læring om leksikologi: studiet af Lexicon

Leksikologi er grenen af lingvistik der studerer ordbeholdningen (the leksikon) i en given Sprog. adjektiv: lexicological.

etymologi

Fra den græske lexico- + -logi "ord + undersøgelse"

Leksikologi og syntaks

"leksikologi handler ikke kun med enkle ord i alle deres aspekter, men også med komplekse og sammensatte ord, de meningsfulde enheder af sprog. Da disse enheder skal analyseres med hensyn til både deres form og betydning, er leksikologien afhængig af oplysninger, der stammer fra morfologi, studiet af ordformerne og deres komponenter, og semantik, studiet af deres betydninger. Et tredje felt af særlig interesse i leksikologiske studier er etymologi, studiet af ordenes oprindelse. Leksikologi må dog ikke forveksles med leksikografi, skrivning eller samling af ordbøger, som er en speciel teknik snarere end et niveau for sprogstudier ...
"Den væsentlige forskel mellem syntaks og leksikologi er, at førstnævnte beskæftiger sig med de generelle fakta om sprog og sidstnævnte med særlige aspekter... Syntax er generel, fordi den beskæftiger sig med regler og regelmæssigheder, der gælder for

instagram viewer
klasser af ord som helhed, hvorimod leksikologi er specielt fordi det drejer sig om den måde, individuelle ord fungerer på, og påvirker andre ord i det samme sammenhæng. Skønt der findes grænseoverskridende tilfælde både i leksikologi og syntaks, f.eks. I tilfælde af 'grammatisk' eller 'funktion' ord, sondringen mellem de to niveauer er ret klar. " (Howard Jackson og Etienne Zé Amvela, Ord, mening og ordforråd: en introduktion til moderne engelsk leksikologi. Kontinuum, 2007)

Indholdsord og funktionsord

"[T] hinanden på engelsk har sædvanligvis skelnet mellem indholdsord, synes godt om sne og bjerg, og funktion ord, synes godt om det og og af og det ...leksikologi er studiet af indholdsord eller leksikale genstande. " (M.A.K. Halliday et al., Leksikologi og Corpus Linguistics. Continuum, 2004)

Leksikologi og grammatik

"Begge grammatik og leksikologi involverer os i et ubegrænset stort antal overfladisk forskellige enheder. I tilfælde af grammatik er dette sætninger, klausuler og sætninger; i tilfælde af leksikologi er enhederne ord, eller mere præcist... leksikale genstande. Det er typisk for grammatik at fremsætte generelle og abstrakte udsagn om de pågældende enheder, der viser en fælles konstruktion på trods af formelle forskelle. Det er typisk for leksikologi at fremsætte specifikke udsagn om individuelle enheder. Som følge heraf, mens grammatikken i et sprog bedst håndteres i kapitler, der er afsat til forskellige konstruktionstyper, er det normalt at behandle leksikonet for et sprog i et alfabetisk ordbog, hver indgang dedikeret til en anden leksikalsk vare. " (Randolph Quirk et al., En omfattende grammatik af det engelske sprog, 2. udg. Longman, 1985)

Leksikologi og fonologi

"[Jeg] tænkes muligvis ved første øjekast fonologi interagerer ikke med leksikologi på enhver væsentlig måde. Men en tæt analyse vil afsløre, at forskellen mellem to ellers identiske leksikale genstande i mange tilfælde kan reduceres til en forskel på fonologiniveauet. Sammenlign for eksempel parret legetøj og boy, feet og fjegt, pill og pin. De adskiller sig kun i en lydenhed (hvis position er [kursiveret] i hvert ord), og alligevel har forskellen alvorlige konsekvenser på leksikologiniveauet. " (Etienne Zé Amvela, "Leksikografi og leksikologi." Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning, red. af Michaël Byram. Routledge, 2000)

Udtale: lek-se-KAH-le-gee

instagram story viewer