Franske værber om opfattelse følger deres egen trommeslag

Franske opfattelsesverb er verb, der logisk nok angiver en opfattelse eller fornemmelse. Der er seks almindelige Franske verb af opfattelse:

  • apercevoir > for at få et glimt af
  • ecouter > at lytte til
  • entendre > at høre
  • regarder > at se på
  • sentir > at føle
  • voir > at se

Verbs af opfattelse og fornemmelse kan følges af et substantiv eller en infinitiv. Bemærk, at i denne konstruktion fransk infinitivt efter verbets opfattelse oversættes ofte til engelsk som en gave participium.
For eksempel:

J'aperçois un arbre.
Jeg ser (et glimt af) et træ.

J'aperçois tomber un arbre.
Jeg ser (et glimt af) et træ falde.

J'écoute les enfants.
Jeg lytter til børnene.

J'écoute parler les enfants.
Jeg lytter til børnene som taler.

J'entends les étudiants.
Jeg hører de studerende.
J'entends arriver les étudiants.
Jeg hører de studerende ankomme.

Je regarde l'quipe.
Jeg ser holdet.

Je regarde jouer l'quipe.
Jeg ser holdet spille.

Je sens le vent.
Jeg føler vinden.
Je sens souffler le vent.
Jeg føler vinden blæse.

Je vois le chien.
Jeg ser hunden.
Je vois courir le chien.
Jeg ser hunden løbe.

instagram viewer

Ordorden med værber om opfattelse

Ordrækkefølge med franske opfattelsesverb afhænger af, om infinitivet har et emne og / eller objekt, og om disse er substantiver eller pronomen. Hvordan ved du, om substantivet eller pronomenet, der går forud for verbet, er emnet eller det direkte objekt?

Hvis navneordet eller pronomenet er den person eller ting, der udfører infinitivens handling, er det infinitivets emne. Hvis personen eller pronomenet ikke udfører handlingen, men snarere udføres af infinitiv, er det det direkte objekt.

Når infinitiven enten har et subjektpronomen eller objektpronomenum, skal det placeres foran hovedverbet.

Emne

J'entends les enfants arriver.
(Jeg hører børnene ankomme.)
Je les kommer med arriver.
Je regarde la fille écrire.
(Jeg ser pigen skrive.)
Je la regarde écrire.

Objekt

J'entends lire l'histoire.
(Jeg hører historien, der læses.)
Je l'entends lire.

Je vois coudre une robe.
(Jeg ser kjolen blive syet.)
Je la vois coudre.

Hvis infinitiv har et ikke-udtalt direkte objekt og intet subjekt, det skal placeres efter infinitiv.

J'entends lire l'histoire.
(Jeg hører historien, der læses.)

Je vois coudre une robe.
(Jeg ser kjolen blive syet.)

Du betragter nettoyer la chambre.
(Jeg ser, at værelset bliver rengjort.)

Hvis infinitivet har en ikke-stedord subjekt og intet objekt, motivet kan placeres hverken før eller efter infinitiv.

J'entends les enfants arriver.
J'entends arriver les enfants.
(Jeg hører børnene ankomme.)

Je regarde la fille écrire.
Du betragter écrire la fille.
(Jeg ser pigen skrive.)

Je sens le vent souffler.
Je sens souffler le vent.
(Jeg føler vinden blæse.)

Hvis infinitivet har et ikke-udtalt emne såvel som et objekt, skal du placere motivet foran infinitivet og objektet efter det.

J'entends les enfants casser le jouet.
(Jeg hører børnene bryde legetøjet.)

Je regarde le monsieur écrire une lettre.
(Jeg ser manden skrive et brev.)

Je sens le vent caresser ma peau.
(Jeg føler, at vinden kærtager min hud.)

Hvis emne er et pronomen (en.), det går foran det konjugerede verb. Hvis objekt er et pronomen (F.), det går forud for det infinitive.

en.Je les går ind i casser le jouet.
(Jeg hører dem bryde legetøjet.)
b. J'entends les enfants le casser.
(Jeg hører børnene bryde det.)

en.Je le regarde écrire une lettre.
(Jeg ser ham skrive et brev.)
b.Je regarde un monsieur l'écrire.
(Jeg ser en mand skrive det.)

en.Je le sens caresser ma peau.
(Jeg føler, at det kærtegner min hud.)
b.Je sens le vent la caresser.
(Jeg føler vinden kærtegne den.)

Hvis både emnet og objektet er pronomen, skal du placere emnet foran hovedverbet og objektet efter det.

Je les går ind i le casser.
(Jeg hører dem bryde det.)

Je le regarde l'écrire.
(Jeg ser ham skrive det.)

Je le sens la caresser
(Jeg føler det kærtegne det.)

Aftale med Verbs of Perception

Reglerne for aftale for verb til opfattelse i sammensatte tid er lidt anderledes end for andre verb. I stedet for at blive enige med det direkte objekt, som for de fleste verb, der er konjugeret med avoir i de sammensatte tidspunkter, kræver verb af opfattelse kun enighed, når emnet går foran verbet. Hvordan ved du, om substantivet eller pronomenet, der går forud for verbet, er emnet eller det direkte objekt?

Hvis det er den person eller ting, der udfører infinitivens handling, er det genstand for infinitiv og følger enighed regel 1 under.

Hvis den ikke udfører handlingen, men snarere udføres af infinitiv, er det det direkte objekt og følger regel 2 under.

1. Hvis emne af infinitivet går foran opfattelsen verb, der er enighed:

J'ai vu tomber la fille.
Jeg så pigen falde.
La fille que j'ai vue tomber.
Je l'ai vue tomber.

J'ai hensyné les enfants écrire.
Jeg så børnene skrive.
Les enfants que j'ai regardés écrire.
Je les ai regardés écrire.

J'ai entendu arriver les étudiants.
Jeg så eleverne ankomme.
Les étudiants que j'ai entendus arriver.
Je les ai entendus arriver.

2. Der er ingen aftale med direkte objekt af det infinitive.

J'ai vu les enfants écrire les lettres.
(Enfants er emnet; lettres er det direkte objekt. Selv hvis vi udelader enfants, lettres er stadig det direkte objekt, så der er ingen aftale.)
J'ai vu écrire les lettres.
Jeg så bogstaverne blive skrevet
Les lettres que j'ai vu écrire.
Je les ai vu écrire.

J'ai entendu le monsieur lire une histoire.
(Monsieur er emnet; histoire er det direkte objekt.)
J'ai entendu lire une histoire
Jeg hørte en historie blive læst.
L'histoire que j'ai entendu lire.
Je l'ai entendu lire.

J'ai écouté une fille chanter les cantiques.
(Fille er emnet; cantiques er det direkte objekt.)
J'ai écouté chanter les cantiques.
Jeg lyttede til sangene (få) sunget.
Les cantiques que j'ai écouté chanter.
Je les ai écouté chanter.

instagram story viewer