4 typer RNA: The Architect of Proteins

RNA (eller ribonukleinsyre) er en nukleinsyre, der bruges til fremstilling af proteiner inde i cellerne. DNA er som en genetisk plan indeni hver celle. Celler ”forstår” imidlertid ikke meddelelsen, som DNA formidles, så de har brug for RNA til at transkribe og oversætte den genetiske information. Hvis DNA er en "blå plan", så tænk på RNA som "arkitekten", der læser planen og udfører opbygningen af ​​proteinet.

Messenger RNA (eller mRNA) har hovedrollen i transkription eller det første trin i at fremstille et protein fra en DNA-plan. MRNA består af nukleotider, der findes i kernen, der samles for at udgøre en komplementær sekvens til DNA findes der. Enzymet, der sætter denne streng af mRNA sammen kaldes RNA-polymerase. Tre tilstødende nitrogenbaser i mRNA-sekvensen kaldes et kodon, og de koder hver for en specifik aminosyre, der derefter vil blive knyttet til andre aminosyrer i den rigtige rækkefølge til at fremstille en protein.

Før mRNA kan gå videre til det næste trin i genekspression, skal det først gennemgå en vis behandling. Der er mange områder af DNA, der ikke koder for nogen genetisk information. Disse ikke-kodende regioner transkriberes stadig af mRNA. Dette betyder, at mRNA først skal udskære disse sekvenser, kaldet introner, før det kan kodes til et fungerende protein. De dele af mRNA, der koder for aminosyrer, kaldes eksoner. Intronerne skæres ud af enzymer, og kun eksonerne er tilbage. Denne nu enkeltstreng med genetisk information er i stand til at bevæge sig ud af kernen og ind i cytoplasmaen for at begynde den anden del af genekspression kaldet translation.

instagram viewer

Transfer RNA (eller tRNA) har det vigtige job at sikre, at de korrekte aminosyrer sættes i polypeptidkæden i den rigtige rækkefølge under processen med translation. Det er en meget foldet struktur, der har en aminosyre i den ene ende og har det, der kaldes et anticodon i den anden ende. TRNA-antikodonet er en komplementær sekvens af mRNA-kodonet. Det sikres derfor, at tRNA'et matcher den rigtige del af mRNA'et, og aminosyrerne vil derefter være i den rigtige rækkefølge for proteinet. Mere end et tRNA kan binde til mRNA på samme tid, og aminosyrerne kan derefter danne en peptidbinding mellem dem før brud fra tRNA'et for at blive en polypeptidkæde, der til sidst vil danne en fuldt fungerende protein.

Ribosomalt RNA (eller rRNA) er navngivet efter den organelle, den udgør. Ribosomet er eukaryotisk celle organel, der hjælper med at samle proteiner. Da rRNA er den vigtigste byggesten til ribosomer, har det en meget stor og vigtig rolle i oversættelsen. Det holder dybest set det enkeltstrengede mRNA på plads, så tRNA'et kan matche sit antikodon med mRNA-kodonet, der koder for en specifik aminosyre. Der er tre steder (kaldet A, P og E), der holder og dirigerer tRNA'et til det korrekte sted for at sikre, at polypeptidet fremstilles korrekt under translation. Disse bindingssteder letter peptidbindingen af ​​aminosyrerne og frigiver derefter tRNA, så de kan genoplades og anvendes igen.

Også involveret i genekspression er mikro RNA (eller miRNA). miRNA er en ikke-kodende region af mRNA, der antages at være vigtig til enten fremme eller inhibering af genekspression. Disse meget små sekvenser (de fleste er kun ca. 25 nukleotider lange) ser ud til at være en gammel kontrolmekanisme, der blev udviklet meget tidligt i udvikling af eukaryote celler. De fleste miRNA forhindrer transkription af visse gener, og hvis de mangler, vil disse gener blive udtrykt. miRNA-sekvenser findes i både planter og dyr, men ser ud til at være kommet fra forskellige forfædreslinjer og er et eksempel på konvergent evolution.

instagram story viewer